Letselschade advocaat in heel Nederland

Bel voor een gratis intake met een advocaat
 
0800 664 38 25
Home > Over ons > Referenties
Referenties van 0800ongeval

Raak overtuigd van het gemak, de kwaliteit en de service van 0800 Ongeval. Hier vindt u referenties van een aantal organisaties die samenwerken met ons netwerk.

Bel 0800 664 38 25

Referenties

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, werken onze letselschadespecialisten samen met verschillende partners. Lees hieronder de visie van de verschillende bedrijven over de samenwerking met 0800-Ongeval.

Kouwenhoven & Partners

Kouwenhoven & PartnersSlachtoffers van letselschade raken niet zelden ook de regie kwijt over het leven. Om goed te kunnen herstellen en weer sociaal en maatschappelijk te kunnen functioneren als voor het ongeval, kan de inschakeling van een strategisch coach een oplossing zijn. Door een bewezen methodiek is het makkelijker zaken weer op te pakken, nieuwe doelen te stellen en ze ook te bereiken.

Drs. Regi Melcherts (Strategisch Coach):
“Jarenlange ervaring in het strategisch coachen van mensen is een voorwaarde voor een succesvol eindresultaat. Dezelfde jarenlange ervaring vragen wij ook van diegenen waarmee we samenwerken. Na een ernstig trauma er voor zorgen dat je de regie als slachtoffer weer in handen krijgt, is een gezamenlijk streven van beide partijen waarmee de klik een gegeven is.”

Platform Verkeerscounseling

Platform VerkeerscounselingDit zelfde geldt voor de situatie dat u rijangst heeft opgelopen als gevolg van een ongeval. Jaarlijks lopen om en nabij de 10.000 mensen een vorm van rijangst op. Het Platvorm Verkeerscounseling geeft u de mogelijkheid om samen met een gespecialiseerde therapeut en rijinstructeur bij u in de buurt snel over deze opgelopen rijangst heen te komen.

Voorzitter Karin van Elshout:
“Een samenwerking met de letselschadespecialisten van 0800-Ongeval en ons Platform lag al meteen voor de hand. Allebei willen we slachtoffers weer zo snel mogelijk letterlijk en figuurlijk op de rit krijgen. Het wegnemen van rijangst is iets wat te lang is onderschat en waar de letselschadespecialisten van 0800-Ongeval alles vanaf weten.”

Fys’Optima

Fys OptimaFys’Optima is een netwerk van fysiotherapiepraktijken over heel Nederland. Alle praktijken die bij dit netwerk zijn aangesloten zijn ISO-HKZ gecertificeerd. Zij bieden alle vormen van fysiotherapie om u zo snel mogelijk na een ongeval er bovenop te helpen. Groot voordeel is dat ook als u niet aanvullend verzekerd bent, zij ervoor kunnen zorgen dat dit alsnog gebeurt. Tegen een zeer kleine vergoeding bent u snel alsnog na een ongeval volledig gedekt voor fysiotherapiekosten. De kleine vergoeding is dan vaak gemakkelijk en snel te verhalen bij de aansprakelijke verzekeraar.

Drs. Robert Versteegh (Directeur):
“Als organisatie van fysiotherapeuten met meer dan 170 vestigingen in heel Nederland is het prettig samen te werken met een landelijk netwerk dat net als ons netwerk veel waarde hecht aan kwaliteit. We zien dagelijks dat mensen verkeerd terecht komen en zijn dan ook blij mensen nu goed te kunnen verwijzen.”

OCA Belastbaarheidtrainingscentra

OCAHet OCA verzorgt revalidatietrainingen met zeer goede resultaten. Hun slagingspercentage van de samen met u te bepalen doelen bedraagt meer dan negentig procent. Het OCA heeft vestigingen over heel Nederland. De kans is dus zeer groot dat er een vestiging bij u in de buurt zit.

Hermine van Schaik (Directeur):
“De persoonlijke aanpak die wij en onze meer dan 25 centra nastreven, herkennen we bij de advocaten en experts van 0800-Ongeval. De autonomie van het slachtoffer is uitgangspunt bij alle stappen die gezet worden. Verrassend hoe snel we met elkaar in het belang van de slachtoffers kunnen schakelen en mensen weer zoveel mogelijk de conditie van voor het ongeval kunnen teruggeven.”

Otto Bock Health Care

Otto Bock HealthcareOtto Bock Health Care is een bedrijf dat over de hele wereld de meest geavanceerde prothesen en orthopedische hulpmiddelen ontwikkelt en levert aan orthopedisch instrumentmakers door heel Nederland. Samen met de specialisten van 0800-Ongeval zorgen zij ervoor dat u weer zoveel mogelijk datgene kunt doen als u voor het ongeval deed.

Drs. Cas Welling (Directeur):
“De samenwerking met 0800-Ongeval zorgt ervoor dat het gemakkelijker wordt voor slachtoffers om de meest optimale oplossing op maat te krijgen als het gaat om mobiliteit. Net als wij vinden ook zij dat essentieel voor het hersteltraject. Niet genoegen nemen met middelmaat, maar gaan voor het beste is iets wat beide organisaties aan elkaar verbindt.”

Stichting Rijangst

Stichting RijangstOmdat veel mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden om van een opgelopen rijangst af te komen is Stichting Rijangst opgericht. Deze stichting heeft als doel het probleem onder de aandacht te brengen en het ontwikkelen van therapievormen in combinatie met begeleide rijlessen. Daarnaast wordt er een lotgenotenplatform gegeven voor diegenen die met het niet te onderschatten probleem te kampen hebben.

Karin van Elshout (Voorzitter):
“De stichting werkt met het netwerk 0800-Ongeval omdat wij van mening zijn dat mensen met rijangst veroorzaakt door een aansprakelijke partij de kosten van therapie en extra rijlessen niet zelf zouden moeten bekostigen. Hiervoor dient de aansprakelijke verzekeraar op te komen. Juist omdat veel van deze verzekeraars het probleem nog onvoldoende erkennen is goede gekwalificeerde rechtshulp nodig om ervoor te zorgen dat tot vergoeding wordt overgegaan.”

Instituut voor Psychotrauma

De letselschadespecialisten van 0800-Ongeval schakelen het Instituut voor Psychotrauma in als u ernstig psychisch letsel oploopt als gevolg van onder andere een verkeers- of bedrijfsongeval, mishandeling of een zedendelict. Door een netwerk van bijna zeventig psychologenpraktijken in heel Nederland kunt u op kosten van de aansprakelijke partij bij hen terecht.

Drs. Sjef Berendsen (Psycholoog):
“Dat het netwerk 0800-Ongeval op ons pad kwam is geen toeval. We hebben beide te maken met getraumatiseerde mensen, die een specifieke gespecialiseerde aanpak verdienen om ook op psychisch vlak weer verder te kunnen. Korte lijnen en een informele aanpak is wat beide organisaties gemeen hebben.”

Stichting Slachtoffers Cosmetisch Artsen

Stichting Slachtoffers Cosmetisch Advies bevordert het veilig en verantwoord gebruik van rimpelvullers en injectables. Daarnaast onderzoeken zij medische handelingen en technieken die beogen de huid te verjongen of rimpels tegen te gaan.

Voorzitter Dr. Paul Kouwenberg (Plastisch chirurg):
“Slachtoffers van foute privéklinieken die uit louter winstbejag mensen verminken, moeten kunnen terugvallen op letselschadespecialisten van absolute topkwaliteit. Ons bestuur is daarom ook verheugd dat 0800-Ongeval bereid is onze donateurs te helpen in hun strijd. Het vertrouwen dat je weet dat je goed zit, is zeker na een traumatische ervaring van groot belang.”

Trivium Advies

Letselschade heeft vaak vergaande consequenties. Plots komt het besef dat bijvoorbeeld een hand onmisbaar is en zelfs nodig is bij bijna alles wat we doen. Bij een snelle en adequate afhandeling hoort ook advies over het leren omgaan met de beperkingen. Ook begeleiding bij het traject van aanvragen van voorzieningen in het kader van de WMO om zowel binnen als buitenshuis weer mee te kunnen doen, hoort daar bij.

Annelies Kruisselbrink (Directeur):
“De samenwerking met het netwerk 0800-Ongeval was een logische stap voor ons. Al jaren wijzen we op het belang van de belangenbehartiger bij letselschade. Het netwerk van letselschadespecialisten zorgt voor een veilige omgeving voor het slachtoffer zodat wij ons werk goed kunnen doen. Op die manier vullen we elkaar goed aan vanuit ieders deskundigheid met centraal doel het slachtoffer van letselschade weer zoveel mogelijk terug te brengen naar de situatie van voor het ongeval.”

Pronk Ergo BV

Dit team van specialisten richt zich met hun dienstverlening volledig op het leveren van kwalitatief hoogstaande producten die het leven van mensen met een fysieke functiebeperking aanzienlijk verlicht. Met beproefde technieken en jarenlange ervaring in de markt garanderen zij een ideale afstemming op iedere situatie. De ergotherapeutische, fysiotherapeutische of bewegingstechnologische achtergrond van de adviseurs draagt ertoe bij dat zij persoonlijke wensen kunnen omzetten in een ergonomisch advies, zowel voor particuliere situaties als voor zorgverleners.

Jeroen Ramesdonk (Directeur):
“Of het nu gaat om een verstelbare keuken, een verhoogd toilet of een tillift; zaak is dat onze klanten de beste kwaliteit krijgen. Het is al moeilijk genoeg om na een ongeval de draad van het leven weer op te pakken. We herkennen dit gevoel bij 0800-Ongeval; alleen het beste is goed genoeg! Het is prettig met zo’n betrokken groep professionals te kunnen samenwerken.”

Stichting Hartpatiënten Nederland

Doelstelling van Hartpatiënten Nederland is het verlenen van steun aan hartpatiënten in de meest uitgebreide zin van het woord. Dit wordt vormgegeven door onder andere het uitgeven van tijdschriften, wachttijdenoverzichten etc. Iedere donateur kan juridische en medische adviezen aanvragen. Stichting Hartpatiënten Nederland is er voor iedereen en komt al sinds het begin van de jaren zeventig – als onder meer organisator van luchtbruggen – op voor de belangen van patiënten. Indien gewenst bieden zij hulp, begeleiding en adviezen op een zo breed mogelijk terrein van hart- en vaatziekte(n). Zo voorzien zij bijvoorbeeld ook in een behoefte met de speciale HartbrugReizen.

Voorzitter Jan van Overveld:
“Als patiënten belangen organisatie hebben wij door de jaren heen gemerkt dat alleen met de juiste juridische back-up het recht op goede zorg kan worden verwezenlijkt. Het is voor onze leden prettig te weten dat als het nodig is, gebruik kan worden gemaakt van de beste juristen op gezondheidsrechtelijk vlak.”

Gezonde Patiënt

Met de website Gezonde Patiënt wordt getracht u, als consument van de gezondheidszorg, weerbaarder te maken. Hiervoor is de website ontwikkeld, een boek geschreven en wordt als panelarts opgetreden in het tv-programma ‘Missers van de AVRO’. Dit met als uiteindelijk doel om zodoende niet alleen uzelf, maar ook toekomstige gebruikers van deze gezondheidszorg een grotere garantie te geven op een kwalitatief goede behandeling. Goede rechtshulp maakt hiervan ook onderdeel uit. Indien iets is misgegaan heeft u er recht op dat zaken worden uitgezocht en verbeterd om herhaling te voorkomen. Compensatie van uw schade is daarbij – ook vanuit verwerkingsperspectief – uitermate belangrijk.

Drs. J. Koetsier (Arts):
“Om die reden werken wij uitsluitend samen met het netwerk 0800-Ongeval. Allemaal gespecialiseerde letselschadeadvocaten en schade-experts die het Keurmerk Letselschade hebben. Dit biedt de best mogelijke kans op het zo snel mogelijk verhaald krijgen van schade als gevolg van medische fouten. Zonder een krachtige rechtshulpverlener is het vrijwel ondoenlijk om de verzekeraars van mijn beroepsgenoten te overtuigen om tot een snelle en goede regeling over te gaan.”

Van Altena en De Jongh Bedrijfsartsen

Van Altena en De Jongh Bedrijfsartsen is een landelijke werkende groep onafhankelijke bedrijfsartsen. Als zelfstandige ontbreekt de bedrijfsarts vaak of wordt deze door de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar aangestuurd. Bij niet-zelfstandigen wordt de bedrijfsarts door de werkgever ingeschakeld. In beide situaties is het goed dat er een onafhankelijk bedrijfsarts is die werkend vanuit het perspectief van het letselschadeslachtoffer en in samenwerking met de letselschadespecialist kan bewaken, bijsturen en begeleiden.

Dr. Renee van Altena (Arboarts):
“Als groep van samenwerkende arbo-artsen zorgen we samen met de letselschadespecialisten van 0800-Ongeval er voor dat mensen de juiste medische begeleiding krijgen bij het weer oppakken van het werk. Niet zelden komt het immers voor dat de eigen bedrijfsarts onterecht en in een te vroeg stadium slachtoffers pushen weer aan de slag te gaan met alle nadelige gevolgen van dien.”

Expertise Human Capital

Expertise Human Capital is een netwerk van arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches die u helpen bij uw werksituatie. Het kan dan gaan om uw eigen werk of, al dan niet na omscholing, het vinden van ander werk. Met dit netwerk heeft 0800-Ongeval een verzekering van de beste expertise op dit vlak. Zij staan garant voor een persoonlijke aanpak, maatwerk en resultaatgerichtheid waarbij het slachtoffer centraal staat.

Joop Schrok (Directeur):
“De samenwerking met 0800-Ongeval als arbeidsdeskundigen is een logische stap voor onze organisatie. Wij geloven allebei dat het behouden en terugbrengen naar werk een groot goed is dat alle kans moet krijgen. Goede juridische begeleiding bij het overleg met aansprakelijke verzekeraars is hiervoor noodzakelijk en daarmee hebben we een uitstekende partner in 0800-Ongeval gevonden.”

RaNed Verkeersbegeleidingen

RaNedBelangenbehartigers van 0800-Ongeval komen met veel mensen in contact die na een ongeval last hebben van rijangst of verkeersangst. In dat geval schakelt zij RaNed in die op pragmatische wijze op dit punt hulp kan bieden. RaNed onderscheid zich van andere instanties door een aanpak die gericht is op gedragsverandering middels een combinatie van rijtechnische en psychologische elementen. Hun verkeersgedragstherapeuten en overige hulpverleners, hebben ruime ervaring en zijn allen psychologisch geschoold. RaNed streeft naar kwaliteit en innovatie en ziet dit ook terug bij de belangenbehartigers van 0800-Ongeval.

Waarom kiezen voor 0800-Ongeval?

  • Gegarandeerde kwaliteit en persoonlijk contact.
  • Altijd een betrouwbare advocaat in uw regio.
  • Kosteloze rechtshulp bij letselschade.
  • Professionele steun bij ongevallen en misdrijven.