Letselschade advocaat in heel Nederland

Bel voor een gratis intake met een advocaat
 
0800 664 38 25
Home > nieuws > Schadevergoeding na vliegtuigramp
Over 0800ongeval

Ons netwerk is gericht op het bieden van juridische ondersteuning in letselschadezaken. Wij bieden service, expertise en kwaliteit in heel Nederland.


Na alle emoties rondom de vliegtuigramp met de MH17 zullen er ongetwijfeld ook vragen rijzen over aansprakelijkheid en de mogelijkheid voor een schadevergoeding. De Vereniging van Letselschade Advocaten waarschuwt voor buitenlandse advocaten die hoge schadevergoedingen beloven. In een gezamenlijke verklaring adviseert de belangenorganisatie nabestaanden en andere betrokkenen om zich eerst goed te laten informeren.

De LSA doet de waarschuwing op basis van ervaring met vorige vliegrampen, zoals bijvoorbeeld in Tripoli. ‘Toen hebben mensen voor hen ongunstige contracten getekend. Voor die advocaten zelf was het wel gunstig, met een succes fee van 30 of 40 procent,’ aldus de woordvoerder van de LSA.

‘Juridische vraagstukken hoeven nu nog niet aan de orde te komen’, meldt de organisatie. ‘Het verhalen van schade of het verkrijgen van een schadevergoeding kan op een later moment in gang worden gezet.’

Complex vraagstuk
Een schadevergoeding na een vliegtuigramp als deze is een complex vraagstuk, omdat het internationale (verdrags-)recht van toepassing is en er vele aspecten meespelen als risico- en schuld aansprakelijkheid, overmacht en al dan niet gemaximeerde schadevergoeding. De behandeling van deze vraagstukken vraagt dan ook om bijzondere kennis en ervaring.

Voorlichtingsbijeenkomst nabestaanden
Slachtofferhulp Nederland gaat op korte termijn een voorlichtingsbijeenkomst voor nabestaanden organiseren, waarbij ook de LSA aanwezig zal zijn. Bij de vereniging hebben inmiddels tientallen letselschadeadvocaten laten weten dat ze mensen kunnen bijstaan.

Terug naar het overzicht

Waarom kiezen voor 0800-Ongeval?

  • Gegarandeerde kwaliteit en persoonlijk contact.
  • Altijd een betrouwbare advocaat in uw regio.
  • Kosteloze rechtshulp bij letselschade.
  • Professionele steun bij ongevallen en misdrijven.