Letselschade advocaat in heel Nederland

Bel voor een gratis intake met een advocaat
 
0800 664 38 25
Home > nieuws > Wat is overlijdensschade?
Over 0800ongeval

Ons netwerk is gericht op het bieden van juridische ondersteuning in letselschadezaken. Wij bieden service, expertise en kwaliteit in heel Nederland.


Wat is overlijdensschade?

Overlijdensschade is een schadebedrag dat kan worden geclaimd door bepaalde nabestaanden, omdat zij door het verlies van de betreffende persoon niet meer worden onderhouden. Deze financiële compensatie kan worden verhaald op degene die het overlijden heeft veroorzaakt.

De betalende partij is over het algemeen een autoverzekeraar of andere verzekeraar, omdat in het verkeer vaak mensen noodlottig overlijden. Maar ook bij moord, medische fout of andere situatie kan er een claim voor overlijdensschade worden ingediend.

Berekening overlijdensschade

Bij het berekenen van de schade wordt er gekeken naar de financiële behoefte van de nabestaanden. Natuurlijk is deze behoefte moeilijk exact vast te stellen. In de meeste gevallen wordt hiervoor een speciaal rekenbureau ingeschakeld.

Bij het berekenen van de behoeftigheid wordt er rekening gehouden met bepaalde toekomstontwikkelingen. Een weduwe kan opnieuw trouwen en kinderen groeien op. Hierdoor verandert de situatie. Ook wordt er gekeken naar de ontwikkelingen die de overledene eventueel zou hebben doorgemaakt. Was er een promotie in zicht waardoor het gezinsinkomen bijvoorbeeld sterk kon stijgen, dan kan dit worden meegenomen. Als laatste wordt er ook gekeken naar bepaalde levensverzekeringen. Wanneer er verschillende bedragen aan de nabestaanden worden uitgekeerd, verminderd de behoeftigheid van de nabestaanden.

Inkomen

Overigens kan er geen aanspraak worden gemaakt op smartengeld. Het gaat bij overlijdensschade puur om de financiële schade door het wegvallen van het inkomen van de overledene.

Vanwege het ingewikkelde karakter is het raadzaam een gespecialiseerd letselschadeadvocatenkantoor in te schakelen. Wij kunnen u hiermee helpen!

Terug naar het overzicht

Waarom kiezen voor 0800-Ongeval?

  • Gegarandeerde kwaliteit en persoonlijk contact.
  • Altijd een betrouwbare advocaat in uw regio.
  • Kosteloze rechtshulp bij letselschade.
  • Professionele steun bij ongevallen en misdrijven.